Ogólne informacje o urzędzie

Gmina Miedźno
Rodzaj Gmina wiejska herb gminy
Województwo śląskie
Powiat klobucki
Kod 42-120
Miejscowość Miedźno
Kontakt +48 34 317-80-10, 317-80-77, 317-81-00
+48 34 317-80-30
e-mail: ug@miedzno.pl
Wójt Piotr Derejczyk
tel. 34 317-80-10
Przewodniczący Rady Leszek Idasz
tel. 34 317-80-10
Sekretarz Agnieszka Związek
tel. 34 317-80-10
Skarbnik Andrzej Kluczny
tel. 34 317-80-10
Nr konta bankowego

Gmina Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

57 8259 1014 2001 0000 0550 0003

Bank Spółdzielczy Popów z/s w Zawadach Oddział Miedźno