Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2013r.

Informacja o stanie mienia komunlanego Gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2013r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2012r.

Informacja o stanie mienia komunlanego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2012r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2011r.

Informacja o stanie mienia komunlanego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2011r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2010r.

Informacja o stanie mienia komunlanego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2010r. stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2008r. do 20.X.2009r.

Załączniki
treść informacji   143.002 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2007r. do 20.X.2008r.

Załączniki
treść informacji   47.500 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2006r. do 20.X.2007r.

Załączniki
treść informacji   44.000 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2005r. do 20.X.2006r.

Załączniki
treść informacji   259.170 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2004r. do 20.X.2005r.

Załączniki
treść informacji   52.500 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2003r. do 20.X.2004r.

Załączniki
treść informacji   51.500 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2002r. do 20.X.2003r.

Załączniki
treść informacji   34.000 KB

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy od 20.X.2001r. do 20.X.2002r.

Załączniki
treść informacji   40.500 KB