główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.  stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2015 r.

artykuł nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2013r.

Informacja o stanie mienia komunlanego Gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2013r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

artykuł nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2012r.

Informacja o stanie mienia komunlanego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2012r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

artykuł nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2011r.

Informacja o stanie mienia komunlanego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2011r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

artykuł nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres sprawozdawczy na 31.XII.2010r.

Informacja o stanie mienia komunlanego gminy Miedźno za okres sprawozdawczy na 31.XII.2010r. stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.