Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedźno

Wykaz przedsiębiorców obierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Załączniki
Zestawienie przedsiębiorców   235.247 KB

Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miedźno

Załączniki
Zestawienie przedsiębiorców   8.201 KB

Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Miedźno

Załączniki
Zestawienie przedsiębiorców   11.190 KB

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

Załączniki
Dokument   34.500 KB

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załączniki
Dokument   101.000 KB

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno