Analiza gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miedźno za okres 2014 r. i I kw. 2015 r.

Załączniki
Treść raportu   1.800 MB

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej Gminy Miedźno za okres od 1 stycznia 2011 r. do 19 czerwca 2015 r.

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   1.199 MB