główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie dot. lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miedźno, przeznaczonych do oddania w najem

Załączniki:
Wykaz lokali 50 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie dot. lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miedźno, przeznaczonych do oddania w najem

Załączniki:
Wykaz lokali 57 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 36 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 5 listopada 2018 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 816 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Nr 4/W/2018 Wójta Gminy Miedźno

o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2018-2022 z perspektywą do 2024 r."

Załączniki:
Treść obwieszczenia 59 KB