główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491

Załączniki:
Treść obwieszczenia 71 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:
Treść obwieszczenia 57 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie dot. lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miedźno, przeznaczonych do oddania w najem

Załączniki:
Wykaz lokali 50 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie dot. lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miedźno, przeznaczonych do oddania w najem

Załączniki:
Wykaz lokali 57 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 36 KB