artykuł nr 1

Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S i 656061 S w Kołaczkowicach

artykuł nr 2

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 3

Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu

Załączniki:
Informacja z otwarcia 202 KB
Załącznik nr 6 do modyfikacji- Druk opisu oferowanych towarów/urządzeń przez Wykonawcę - dot. części nr 2 zamówienia (dodatek nr 7b do SIWZ) po modyfikacji 59 KB
Załącznik nr 5 do modyfikacji- Druk opisu oferowanych towarów/urządzeń przez Wykonawcę - dot. części nr 1 zamówienia (dodatek nr 7a do SIWZ) po modyfikacji 253 KB
Załącznik nr 4 do modyfikacji- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. części nr 2 zamówienia (dodatek nr 6b do SIWZ) po modyfikacji 175 KB
Załącznik nr 3 do modyfikacji- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. części nr 1 zamówienia (dodatek nr 6a do SIWZ) po modyfikacji 216 KB
Załącznik nr 2 do modyfikacji- Druk formularza cenowego - dot. części nr 2 zamówienia (dodatek nr 1b do SIWZ) po modyfikacji 127 KB
Załącznik nr 1 do modyfikacji- Druk formularza cenowego - dot. części nr 1 zamówienia (dodatek nr 1a do SIWZ) po modyfikacji 244 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 179 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 137 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 166 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 63 KB
Dodatek nr 7b do SIWZ 127 KB
Dodatek nr 7a do SIWZ 299 KB
Dodatek nr 6b do SIWZ 225 KB
Dodatek nr 6a do SIWZ 526 KB
Dodatek nr 5b do SIWZ 291 KB
Dodatek nr 5a do SIWZ 273 KB
Dodatek nr 4 do SIWZ 103 KB
Dodatek nr 3 do SIWZ 102 KB
Dodatek nr 2 do SIWZ 82 KB
Dodatek nr 1b do SIWZ 128 KB
Dodatek nr 1a do SIWZ 301 KB
Dodatek nr 1 do SIWZ 104 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 477 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 400 KB
artykuł nr 4

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj

artykuł nr 5

Dostawa autorskich programów do nauczania kompetencji kluczowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miedźno w ramach projektu Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych