artykuł nr 1

Zaświadczenie stwierdzające o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie stwierdzające o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy: Stanowisko ds. Budownictwa, Architektury i Inwestycji Urzędu  Gminy  Miedźno, parter, pokój nr 1 , tel. 034 317-80-10.

 

 

 

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia ( w załączeniu ).

 

Załączniki :

 

- w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości aktualna mapa ewidencyjna nieruchomości .

 

 

 

Opłaty: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r .(Dz. U. Nr 225

 

z 2006r. poz.1635 z późn. zm.) pobiera się następujące opłaty skarbowe przy wniesieniu podania :

 

 

 

 

-od wydania zaświadczenia – 17 zł.

 

 

 

 

Czas załatwienia sprawy: do 3 dni .

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy: Po otrzymaniu wniosku wydaje się zaświadczenie .

 

 

 

Tryb odwoławczy i opłaty: Od zaświadczenia zażalenie nie służy.

 

 

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .(Dz.U. z 2003r. Nr 80. Poz. 717 z późn. zm.)