Informacje

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą
ul. Szkolna 6
42 - 122 Ostrowy nad Okszą
tel. 34-317-87-07

Dyrektor: Dariusz Bednarski