INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

tel. 34 317 80 10, 34 317 81 00

fax 34 317 80 50

34 311 40 01 - świadczenie wychowawcze "500+"

34 311 40 02 - księgowość, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzinne

34 311 40 04 - pracownicy socjalni

Kierownik - Marta Radzioch

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marcin Pilch
e-mail: marcin.pilch@aviso.pl
tel.: 600 379 700


Dostępne podkategorie:
Oświadczenia majątkowe