Informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej
Mokra 194
42 - 120 Miedźno
tel. 34-317-85-36

Dyrektor - Justyna Siwczyńska