główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1

1. Data: 2019-03-05 10:31
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano informację
Wykonanie: Paulina Kuberska
2. Data: 2018-11-20 15:59
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano informacje
Wykonanie: Paulina Kuberska
3. Data: 2018-06-06 11:22
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o IODO
Wykonanie: Paulina Kuberska
4. Data: 2017-09-21 13:28
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: Dodano pozycję: rzecznik prasowy.
Wykonanie: Paulina Kuberska
5. Data: 2015-05-26 09:44
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: dodano dane osoby pełniącej funkcję skarbnika
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
6. Data: 2015-05-20 07:52
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: usunięto osobę pełniącą funkcję skarbnika
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
7. Data: 2015-03-24 10:11
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: dodano osobę pełniącą funkcję Sekretarza
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
8. Data: 2015-01-02 08:33
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: usunięto dane osoby pełniącej funkcję Zastępcy Wójta
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
9. Data: 2014-12-09 17:22
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono osobę odpowiedzialną za wprowadzenie danych
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
10. Data: 2014-12-09 16:23
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: zmieniono osobę pełniącą funkcję Wójta
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
11. Data: 2013-10-09 13:11
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje dotyczące stanowiska Zastępcy Wójta
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
12. Data: 2013-07-09 16:54
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: edytowano opis osób pełniących funkcje kierownicze
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
13. Data: 2012-01-18 13:45
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: zmieniono odpowiadającego za treść przy koncie bankowym przez dodanie Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
14. Data: 2012-01-11 12:51
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: dodano informację
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
15. Data: 2011-08-09 13:56
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono nazwę Banku
Wykonanie: Piotr Derejczyk
16. Data: 2011-06-08 09:57
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: dodanie nr konta bankowego
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
17. Data: 2011-05-10 11:52
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie
Wykonanie: Aleksandra Bernaś
18. Data: 2010-12-07 08:55
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólne informacje o urzędzie. Dodatkowy opis redaktora: wpisano imię i nazwisko nowego Przewodniczącego Rady Gminy Miedźno
Wykonanie: Piotr Derejczyk