Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Utworzony: 2020-02-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 13:51

2. 2020

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z te...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 08:27

3. Statut

Statut Gminy Miedźno

Utworzony: 2020-02-26 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 13:50

4. Statut

Nieaktualny Statut Gminy Miedźno

Utworzony: 2003-05-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 13:49

5. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia „Zabudowa tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek szkolny”

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:12

6. 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bez...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2020 roku. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 12/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25,...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-24 11:13

7. 2019

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 109/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpły...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-02-24 08:51

8. 2019

Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 25 stycznia 2019 poz. 686

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-24 08:47

9. 2018

Uchwała Nr 249/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. poz. 7125

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-24 08:42

10. 2020

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 14.01.2020

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-24 08:42

11. 2020

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 15:48

12. Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie dotyczy prac taksacyjnych

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 15:27

13. 2020

Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG ...

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 15:23

14. 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia, bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpł...

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 08:06

15. 2020

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 08:05

16. 2020

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Mied...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 13:38

17. 2020

Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 14:03

18. Petycje

Petycje złożone w 2020 roku

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 10:20

19. 2019

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 14.01.2020

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 10:15

20. 2019

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2019 r

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Miedźno

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 09:47