Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Dostawa mebli i innego wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 15:11

2. Wybory samorządowe 2018

Informacja w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 12:52

3. 2018

Dostawa wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 09:58

4. 2018

Udzielenie kredytu długoterminowego

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:08

5. 2018

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w systemie zapr...

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:22

6. 2018

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 09:24

7. Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Miedźno zwołaną na dzień 21 sierpnia 2018 r.

W dniu21 sierpnia 2018 r. (wtorek) ogodz. 9:00w sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ulicy Ułańskiej 25, odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Miedźno. Przedmiotem obrad Rady będą m.in. zamieszczone poniżej projektyuchwał.

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 09:52

8. Najbliższa sesja

Najbliższa sesja Rady Gminy

W dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ulicy Ułańskiej 25 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Miedźno z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Działania podejmowane przez PSP i OSP na terenie Gminy Miedźno. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za I półrocze 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie wyraż...

Utworzony: 2003-07-22 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 09:35

9. 2018

Zakup energii elektrycznej na 2018/2019r.

Utworzony: 2018-07-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 13:31

10. Najbliższa komisja

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu16 sierpnia 2018 r.(czwartek) o godz. 14:00odbędzie sięw sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenieKomisji ds. Infrastruktury, Rozwoju Wsi i RolnictwaRady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia komisji. Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2018 r. Zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia komisji. Proszę o udział w posiedzeniu. Konrad Puchała Przewodniczący Komisji

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 11:48

11. 2018

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 15:02

12. 2018

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 15:00

13. Najbliższa komisja

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu14 sierpnia 2018 r.(wtorek) o godz. 14:00odbędzie sięw sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenieKomisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i ZdrowiaRady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia komisji. Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2018 r. Zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia komisji. Proszę o udział w posiedzeniu. Adam Leśnikowski Przewodniczący Komisji

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 09:39

14. 2018

Dostawa sprzętu elektronicznego do Przedszkola w Ostrowach nad Okszą

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 09:17

15. 2018

Przebudowa drogi gminnej nr 656061S w miejscowości Miedźno oraz Kołaczkowice Duże, g...

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 13:29

16. 2018

Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Władysławów gm. Miedźno

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 10:40

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób korzystających ze świadczeń pom...

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 07:50

18. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno odbytego w d...

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 07:45

19. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Ra...

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-07-31 14:19

20. 2018

Dostawa pomocy dydaktycznych, artykułów i sprzętu sportowego, zabawek i innych artyk...

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-07-31 10:11