główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 16:54

2. Oświadczenia majątkowe

Anna Kauf

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 07:42

3. 2019

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 20 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 37/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpoś...

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 12:55

4. 2019

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 20 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 36/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl Uw...

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 12:50

5. 2019

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 12:31

6. 2019

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 12:30

7. 2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjow...

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 12:09

8. 2019

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 13:15

9. 2019

Uchwała Nr 44/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2019 roku Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 marca 2018 poz. 1978 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/1978/

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 11:17

10. 2019

Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 25 stycznia 2019 poz. 686 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/686/

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 11:16

11. 2019

Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 marca 2019 r. poz. 1977 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/1977/

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 11:15

12. 2019

Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 marca 2019 r. poz. 1976 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/1976/

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 11:12

13. Apele Rady Gminy Miedźno

Apel Nr 1/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji kolejowej „Miedźno”

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 10:43

14. 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 08:10

15. 2019

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Miedźno

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 08:09

16. Petycje

Petycje złożone w 2018 roku

Petycja dot. budowy mostu na rzece Liswarcie Odpowiedź na petycję dot. budowy mostu na rzece Liswarcie

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 13:14

17. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego; - ustawa o pracownikach samorządowych; - ustawa o samorządzie gminnym; 4) znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 5) znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 6) znajomość przepisów Kodeks...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 12:58

18. 2019

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno w I i II kwartale roku 2019

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-03-08 12:21

19. 2019

Uchwała Nr 43/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miedźno, położonej w Miedźnie przy ulicy Księżycowej obejmującej działki nr ewid. 1408/14, 1408/15

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 08:51

20. 2019

Uchwała Nr 41/V/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 08:50