Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Uchwała Nr 288/XL/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018 roku Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 19 kwietnia2018 r. poz.2712 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2712/

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:11

2. 2018

Uchwała Nr 290/XL/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2018 r.

sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 19 kwietnia 2018 r. poz.2713 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2713/

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:08

3. 2018

Przebudowa ul. Elizy Orzeszkowej w Miedźnie

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:02

4. 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bez...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od3 kwietnia 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 32/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-12- Miedźno...

Utworzony: 2018-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 15:04

5. 2018

Uchwała Nr 285/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 r

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:18

6. 2018

Uchwała Nr 283/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 r

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:16

7. 2018

Uchwała Nr 284/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 r

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:16

8. 2018

Uchwała Nr 292/XL/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 08:59

9. 2018

Uchwała Nr 291/XL/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń”

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 08:57

10. 2018

Uchwała Nr 289/XL/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2018 r.

sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i nabycie własności budynków

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 08:55

11. Protokoły z sesji kadencji 2014-2018

Protokół z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 14 marca 2018 r.

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 08:48

12. 2018

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i...

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 14:08

13. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomo...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.Opis stanowiska 1) początek zatrudnienia – 16 kwietnia 2018 roku 2) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony. 3) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu z możliwością późniejszego zwiększenia etatu. 4) zatrudnienie w Gminnym Ośro...

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 13:37

14. Najbliższa sesja

Najbliższa sesja Rady Gminy

W dniu 18 kwietnia2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Miedźno z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych wramach...

Utworzony: 2003-07-22 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 13:12

15. Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Miedźno zwołaną na dzień 18 kwietnia 2018 r.

W dniu18 kwietnia 2018 r. (środa) ogodz. 10:00 wSali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźnoprzy ul. Ułańskiej 25,odbędzie się XL Sesja Rady GminyMiedźno.

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 13:11

16. Wybory samorządowe 2018

Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie II, właściwości ter...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 11:14

17. 2017

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017rok. Ogłoszone wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 10 kwietnia2018 r., poz.2527 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2527/

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 13:42

18. 2017

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017rok. Ogłoszone wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 10 kwietnia2018 r., poz.2527 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2527/

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 13:39

19. 2016

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2016 rok

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2016 rok. Ogłoszone wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 31 marca 2018r., poz. 2522 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2522/

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 12:16

20. 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z bud...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach od16kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.publiczne konsultacje projektu uchwały wsprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr39/2018zdnia 9 kwietnia 2018 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać wformul...

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 09:05