Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:57

2. 2018

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Miedźnie z elementami przebudowy

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 12:58

3. 2018

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 12:18

4. 2018

Zakup energii elektrycznej na okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 09:03

5. 2018

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2018 - 2022 z pers...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 15:27

6. 2018

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i...

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 15:08

7. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno odbytego w d...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 12:20

8. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Ra...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 12:15

9. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 37/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowi...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 12:02

10. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 36/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowi...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 11:59

11. 2018

Budowa chodnika w miejscowości Władysławów w ciągu ulicy Turystycznej - etap I

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 11:24

12. Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:25

13. 2018

Uchwała Nr 302/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 15 czerwca 2018 poz.3863 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/3863/

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:13

14. 2018

Uchwała Nr 301/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno na bieżące utrzymaniewód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 15 czerwca2018 poz.3862 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/3862/

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:11

15. 2018

Uchwała Nr 298/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 15 czerwca 2018 poz.3861 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/3861/

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:08

16. Protokoły z sesji kadencji 2014-2018

Protokół z obrad XLI Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 9 maja 2018 r.

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:04

17. Protokoły z sesji kadencji 2014-2018

Protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:52

18. Protokoły z sesji kadencji 2014-2018

Protokół z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 14 marca 2018 r.

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:50

19. 2018

Uchwała Nr 304/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:42

20. 2018

Uchwała Nr 303/XLII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:41