główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-07-17 09:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
2. Data: 2019-07-16 15:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 lipca 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
3. Data: 2019-07-16 15:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 lipca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
4. Data: 2019-07-16 15:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 lipca 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
5. Data: 2019-07-16 14:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 lipca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
6. Data: 2019-07-16 12:49
Dział: Inne > Raport o Stanie Gminy > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o Stanie Gminy Miedźno - Rok 2018. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik pdf: Raport o Stanie Gminy Miedźno - rok 2018 - (ISBN 978-83-954646-0-7) wersja opublikowana drukiem 15.07.2019 r.
Wykonanie: Piotr Derejczyk
7. Data: 2019-07-09 09:00
Dział: Załatwianie Spraw > Załatwianie spraw obywateli > Urząd Stanu Cywilnego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) . Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
8. Data: 2019-07-08 12:10
Dział: Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej > Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Siwczyńska. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
9. Data: 2019-07-08 12:09
Dział: Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą > Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dariusz Bednarski. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
10. Data: 2019-07-08 12:08
Dział: Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie > Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wioletta Skoczylas. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
11. Data: 2019-07-08 12:08
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grażyna Makles. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
12. Data: 2019-07-08 12:06
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kamila Wąs. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
13. Data: 2019-07-08 12:06
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mirosława Solecka. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
14. Data: 2019-07-08 12:05
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marta Radzioch . Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
15. Data: 2019-07-08 12:04
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Kauf. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
16. Data: 2019-07-08 12:04
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Kultury > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Pośpiech - Dyrektor GOK. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
17. Data: 2019-07-08 12:02
Dział: Organy > Wójt Gminy > Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: kadencja 2018-2023. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
18. Data: 2019-07-08 12:00
Dział: Organy > Wójt Gminy > Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: kadencja 2018-2023. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
19. Data: 2019-07-08 11:32
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dorota Bedła. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
20. Data: 2019-07-08 11:29
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dorota Bedła. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
21. Data: 2019-07-08 11:28
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Związek. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
22. Data: 2019-07-08 11:27
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Orszulak. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
23. Data: 2019-07-08 11:27
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Kluczny. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
24. Data: 2019-07-08 11:26
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Zyśk. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
25. Data: 2019-07-08 11:26
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anita Zawierucha. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
26. Data: 2019-07-08 11:25
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Danuta Grzelińska. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
27. Data: 2019-07-08 11:25
Dział: Urząd > Organizacja urzędu > Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dariusz Nowak. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
28. Data: 2019-07-05 11:45
Dział: Organy > Rada Gminy > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek dot. instalacji lustra drogowego w Ostrowach nad Okszą. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
29. Data: 2019-07-05 11:45
Dział: Organy > Rada Gminy > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek dot. instalacji lustra drogowego w Ostrowach nad Okszą. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
30. Data: 2019-07-05 11:44
Dział: Organy > Rada Gminy > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek dot. instalacji lustra drogowego w Ostrowach nad Okszą
Wykonanie: Paulina Kuberska