główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-03-19 16:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
2. Data: 2019-03-19 08:10
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 marca 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
3. Data: 2019-03-19 08:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
4. Data: 2019-03-19 07:44
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Kauf. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
5. Data: 2019-03-19 07:42
Dział: Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Oświadczenia majątkowe >
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Kauf
Wykonanie: Paulina Kuberska
6. Data: 2019-03-15 12:55
Dział: Urząd > Konsultacje > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik
Wykonanie: Paulina Kuberska
7. Data: 2019-03-15 12:54
Dział: Urząd > Konsultacje > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik
Wykonanie: Paulina Kuberska
8. Data: 2019-03-15 12:49
Dział: Urząd > Konsultacje > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Paulina Kuberska
9. Data: 2019-03-15 12:49
Dział: Urząd > Konsultacje > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Paulina Kuberska
10. Data: 2019-03-15 12:47
Dział: Urząd > Konsultacje > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Paulina Kuberska
11. Data: 2019-03-15 12:44
Dział: Urząd > Konsultacje > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Paulina Kuberska
12. Data: 2019-03-15 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
13. Data: 2019-03-15 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
14. Data: 2019-03-15 12:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
15. Data: 2019-03-15 12:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
16. Data: 2019-03-15 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 26 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
17. Data: 2019-03-15 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 25 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
18. Data: 2019-03-15 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf- Dodatek nr 24 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
19. Data: 2019-03-15 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 23 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
20. Data: 2019-03-15 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 22 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
21. Data: 2019-03-15 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 21 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
22. Data: 2019-03-15 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 21 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
23. Data: 2019-03-15 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 20 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
24. Data: 2019-03-15 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 19 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
25. Data: 2019-03-15 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 18 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
26. Data: 2019-03-15 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 17 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
27. Data: 2019-03-15 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 16 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
28. Data: 2019-03-15 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 15 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
29. Data: 2019-03-15 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 14 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
30. Data: 2019-03-15 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej. Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Dodatek nr 13 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak