Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-02-27 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-27 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-26 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-26 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-26 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut Gminy Miedźno
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-26 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nieaktualny Statut Gminy Miedźno
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-25 11:12
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-25 11:11
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-24 11:13
Dział: Urząd » Konsultacje » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-24 08:51
Dział: Urząd » Konsultacje » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-24 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 249/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-02-20 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Dodatek nr 6 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-20 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Dodatek nr 5 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-20 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Dodatek nr 4b do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-20 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Dodatek nr 4a do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-20 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Dodatek nr 3b do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-20 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Dodatek nr 3a do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-02-20 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak