artykuł nr 1

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

artykuł nr 2

Gospodarka odpadami

Załączniki:
Wzór deklaracji 22 KB
Wzór deklaracji 199 KB
artykuł nr 3

Wzory formularzy i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

artykuł nr 4

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja o wysokości podatku od środków transportowych znajduje się w zakładce Podatki i opłaty lokalne -> Podatek od środków transportowych

obrazek