artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 15.10.2013 r. do 24.10.2013 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały został opublikowany 9 października 2013 roku w:

1.  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Projekt uchwały został także wywieszony 9 października 2013 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 15.10.2013 do 24.10.2013. W tym terminie do projektu uchwały nie zostały zgłoszone żadne uwagi przez organizacje pozarządowe. Wpłynął natomiast jeden wniosek od mieszkańca.

Zgłoszony wniosek dotyczył wysokości podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Projekt uchwały został przekazany pod obrady Rady Gminy Miedźno na najbliższym jej posiedzeniu.

Miedźno, dnia 28.10.2013 r.

Skarbnik

(-) Teresa Ściebura

artykuł nr 2

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 15.10.2013 r. do 24.10.2013 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały został opublikowany 9 października 2013 roku w:

1.  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Projekt uchwały został także wywieszony 9 października 2013 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 15.10.2013 do 24.10.2013. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości bez zmian.

Miedźno, dnia 28.10.2013 r.

Skarbnik

(-) Teresa Ściebura

artykuł nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 15.10.2013 r. do 24.10.2013 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały został opublikowany 9 października 2013 roku w:

1.  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Projekt uchwały został także wywieszony 9 października 2013 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 15.10.2013 do 24.10.2013. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego bez zmian.

Miedźno, dnia 28.10.2013 r.

Skarbnik

(-) Teresa Ściebura

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 15.10.2013 do 24.10.2013 publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnien z podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 83/2013 z dnia 9 października 2013 r. Uwagi do programu należy przekazywać w formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 24.10.2013 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 5

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 15.10.2013 do 24.10.2013 publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 82/2013 z dnia 9 października 2013 r. Uwagi do programu należy przekazywać w formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 24.10.2013 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.