artykuł nr 6

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 15.10.2013 do 24.10.2013 publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 81/2013 z dnia 9 października 2013 r. Uwagi do programu należy przekazywać w formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 24.10.2013 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 7

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

    Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach od 08.08.2013r do 19.08.2013r społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Projekt uchwały, został opublikowany 25 lipca 2013 roku w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”

2.   Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Aktualności”.

Projekt uchwały został także wywieszone 25 lipca 2013 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

  Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić w dniach od 08.08.2013r do 19.08.2013r W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości bez zmian.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Agnieszka Związek

artykuł nr 8

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 08.08.2013 do 19.08.2013 publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 57/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. Uwagi do projektu należy przekazywać w formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 19.08.2013 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 9

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 01.07.2013 r. do 15.07.2013 r.  społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.  

Projekt uchwały został opublikowany 24.06.2013 roku w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Aktualności”.

Projekt uchwały został także wywieszony 24.06.2013 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 01.07.2013 do 15.07.2013. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. bez zmian.   

Sekretarz Gminy

(-) Piotr Derejczyk

 

artykuł nr 10

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 27.06.2013 r. do 09.07.2013 r.  społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały został opublikowany 21 czerwca 2013 roku w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Aktualności”.

Projekt uchwały został także wywieszony 21 czerwca 2013 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 27.06.2013 do 09.07.2013. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów bez zmian.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Agnieszka Związek