artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 109/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 15 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 50 KB
artykuł nr 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2024

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 6 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024. Projekt ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 100/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 15 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 184 KB
artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 4 listopada 2019 r. do 14 listopada 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 86/2019 z dnia 30 października 2019 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 14 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 101 KB
artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 4 listopada 2019 r. do 14 listopada 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 97/2019 z dnia 30 października 2019 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 14 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 103 KB
artykuł nr 5

Konsultacje projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 16 października 2019 r. do 28 października 2019 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Miedźno w sprawie uchwalenia statutów sołectw. Projekty te stanowią załączniki do zarządzenia nr 91/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 28 października 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.