artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 11 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych.

Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 21/2020 z dnia 6 marca 2020 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia, bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 23 marca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia, bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 28 lutym 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 50 KB
artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2020 roku

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2020 roku. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 12/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 19 lutym 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 187 KB
artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 9/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 30 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 181 KB
artykuł nr 5

Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 30 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji 182 KB