artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Maria Kujawska

Ewelina Jelonek

Adrian Szczypior

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Dorota Krauze

Anna Ćwik

Maria Kujawska

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Grażyna Sakaus

Maria Kujawska

Czesław Sakaus

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011

Imię i nazwisko Soltysa Skład Rady Sołeckiej
Grażyna Sakaus

Katarzyna Kujawska

Jacek Piątek

artykuł nr 5

Statut Sołectwa