artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Wojciech Bociąga

Zbigniew Kiciński

Piotr Kurasiński

Zbigniew Kurasiński

Izabela Szewczyk

Janusz Wąs

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Henryk Lizurej

Leszek Jóźwik

Zbiginew Kiciński

Jerzy Kustalik

Piotr Pietrzak

Jan Wąs

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Henryk Lizurej

Teresa Kajdana

Mieczysław Turek

Zbigniew Kiciński

Ludwik Słaby

Wiesław Zawierucha

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Henryk Lizurej

Hanna Browarska

Sławomir Kochel

Teresa Kajdana

Pawel Kustalik

Zbigniew Kiciński

artykuł nr 5

Statut Sołectwa