artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Barbara Piątek

Magdalena Pełka

Dariusz Bednarski

Tadeusz Borycki

Jan Pełka

Katarzyna Zawadzka

Agnieszka Zawada

Roman Kowalik

Magdalena Leśnikowska

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Adam Leśnikowski

Tadeusz Borycki

Jerzy Kielan

Jolanta Kierach

Roman Kowalik

Krzysztof Krawczyk

Jacek Kulej

Szymon Wypych

Katarzyna Zawadzka

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa
Skład Rady Sołeckiej
Adam Leśnikowski

Jerzy Kielan

Roman Kowalik

Dariusz Bednarski

Krzysztof Solecki

Krzysztof Pełka

Jacek Kulej

Krzysztof Krawczyk

Andrzej Kluczny

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Adam Leśnikowski

Jacek Kulej

Jan Marek Wawrzyniak

Krzysztof Krawczyk

Czesław Pełka

Roman Wujec

Marek Gorzałka

Jarosław Nicpoń

Adam Zielonka

artykuł nr 5

Statut Sołectwa