artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Agnieszka Makles

Regina Jassak

Jacek Konieczny

Elżbieta Makles

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Elżbieta Makles

Jacek Konieczny

Jadwiga Puchała

Adam Suchański

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Elżbieta Makles

Jadwiga Puchała

Adam Suchański

Andrzej Gradzik

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Elżbieta Makles

Bonifacy Żurawski

Halina Derejczyk

Władysław Gradzik

artykuł nr 5

Statut Sołectwa