artykuł nr 1

Protokół z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 15 listopada 2018 r.

 

 

artykuł nr 2

Protokół z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie nr 38 Wójta Gminy Miedźno z działalności w okresie pomiędzy sesjami

artykuł nr 3

Protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 13 czerwca 2018 r.

artykuł nr 4

Protokół z obrad XLI Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 9 maja 2018 r.

artykuł nr 5

Protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.