artykuł nr 1

Radny Zdzisław Bęben

artykuł nr 2

Radna Grażyna Gorzałka

artykuł nr 3

Radny Zbigniew Graj

artykuł nr 4

Przewodniczący Rady Leszek Idasz

artykuł nr 5

Radny Ireneusz Kluba