artykuł nr 1

Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udostępniane są na stronie miedzno.esesja.pl

Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udostępniane są na stronie miedzno.esesja.pl

artykuł nr 2

Skład osobowy Komisji

L.p.

Imię i NazwiskoPełniona funkcja
1Anna Chudaszek 
2Ewelina Stobiecka 
3Waldemar Wosiński