artykuł nr 1

Skład osobowy komisji

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Adam Leśnikowski przewodniczący

2.

Jan Paliwoda wiceprzewodniczący

3.

Zdzisław Bęben członek

4.

Grażyna Gorzałka członek
5. Zbigniew Graj członek

6.

Mirosław Oziembała członek
7. Barbara Piątek członek
8. Mirosław Zawada członek
9. Mirosław Zielonka członek