artykuł nr 1

Skład osobowy komisji

L.p.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Zdzisław Bęben przewodniczący

2.

Czesław Trzepizur wiceprzewodniczący

3.

Dariusz Modliński członek

4.

Konrad Puchała członek

5.

Marcin Sznober członek