artykuł nr 1

Skład osobowy komisji

Lp.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Konrad Puchała

przewodniczący

2.

Dariusz Modliński

wiceprzewodniczący

3.

Grażyna Gorzałka

członek

4.

Ireneusz Kluba

członek

5.

Adam Leśnikowski

członek

6.

Marcin Sznober

członek

7.

Czesław Trzepizur

członek