artykuł nr 1

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 14:00 odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Rady Gminy Miedźno.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

Proszę o udział w posiedzeniu.

Jan Paliwoda
Zastępca przewodniczącego Komisji