artykuł nr 1

Najbliższa komisja

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.

  2. Kontrola zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi.

  3. Kontrola efektywności zagospodarowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych (lokaty bankowe).

  4. Kontrola prawidłowości działania referatu finansowego w zakresie egzekucji administracyjnej.

  5. Delegacje i ryczałty. (do 31.08.2018 r.)

  6. Sprawy różne.

  7. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

 

Proszę o udział w posiedzeniu

Zdzisław Bęben

Przewodniczący Komisji