artykuł nr 1

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 14:00 odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia komisji.

Proszę o udział w posiedzeniu. 

Konrad Puchała
Przewodniczący Komisji