artykuł nr 1

Plan Pracy Rady Gminy na 2014 rok

Lp.

Tematyka sesji

Termin

Uwagi

1

 1. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2013 roku.
 2. Ochrona zdrowia.

Styczeń/Luty

 

2

 1. Występujące zagrożenia
  i bezpieczeństwo  w gminie.

Marzec

 

3

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok

Kwiecień

 

4

 1. Wykonanie budżetu za 2013r.
 2. Absolutorium dla Wójta za 2013r.
 3. Kultura i sport.
 4. Inwestycje gminne i stan mienia komunalnego.

Maj/

Czerwiec

Wyjazd w teren

5

 1. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy za I półrocze 2014 roku.

Sierpień

 

6

 1. Realizacja ustawy o ochronie środowiska w gminie.
 2. Gospodarka odpadami.

Wrzesień/
Październik

 

7

 1. Oświata w Gminie Miedźno.
 2. Podatki lokalne.

Listopad

 

8

 1. Budżet Gminy na 2015 rok.

Grudzień

 

artykuł nr 2

Plan Pracy Rady Gminy na 2013 rok

Plan Pracy Rady Gminy na 2013 rok

artykuł nr 3

Plan Pracy Rady Gminy na 2012 rok.

Plan Pracy Rady Gminy na 2012 rok

artykuł nr 4

Plan Pracy Rady Gminy na 2011 rok.

Plan Pracy Rady Gminy na 2011 rok.