artykuł nr 1

Wójt Gminy

Wójt Gminy Miedźno w latach 2018 - 2023 - Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno w latach 2018 - 2023 - Piotr Derejczyk

Funkcję Wójta Gminy w latach 2018 - 2023 pełni - Piotr Derejczyk

 

Piotr Derejczyk (ur. 19 stycznia 1978 roku w Częstochowie) – z wykształcenia politolog, w latach 2007-2014 Sekretarz Gminy Miedzno, od listopada 2014 roku Wójt Gminy Miedźno. 

W latach 2006 – 2014 zasiadał w Radzie Powiatu Kłobuckiego, reprezentując w niej okręg wyborczy nr 3 składający się z Gmin Miedźno i Popów. 

Piotr Derejczyk jest od urodzenia mieszkańcem Gminy Miedźno. Jego rodzinny dom znajduje się w sołectwie Wapiennik. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie oraz do I Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czynnie angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie. Współzakładał i był pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Razem na Wyżyny”. Wchodził także w skład Społecznej Rady Konsultacyjnej dla Kierunku Politologia działającej w Instytucie Nauk Politycznych UW. Czynnie angażuje się także w prace Prezydium Kolegium Wójtów i Burmistrzów działającego przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

W dniu 30 listopada 2014 roku zwyciężając w II turze wyborów samorządowych Piotr Derejczyk zdobył 1630 głosów (56,11 %) i został wybrany Wójtem Gminy Miedźno. W dniu 16 listopada 2018 roku odnowił swój mandat, zwyciężając w I turze wyborów. Zdobył wtedy 1958 głosów (57,91%).