artykuł nr 1

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy w latach 2018 - 2023 pełni - Piotr Derejczyk