artykuł nr 1

Uchwała Budżetowa Rady Gminy Miedźno Nr 22/IV/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok.

Budżet został opublikowany w Dzienniku Urzędowy Województwa Śląskiego, rocznik 2011, nr 155, poz. 2905.

Załączniki:
Treść uchwały 190 KB