artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 126/2011

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji niektórych aktywów i pasywów Urzędu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 60 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 125/2011

w sprawie regulaminu pracy

Załączniki:
Treść zarządzenia 521 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 124/2011

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Załączniki:
Treść zarządzenia 160 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 123/2011

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020 Gminy Miedźno przyjęte Uchwałą Nr 23/IV/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2010r. z późniejszymi zmianami

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 122/2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 410 KB