artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 79/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011 r

w sprawie wyrażenia opinii o propozycji ustanowienia specjalnego obszaru ochrony siedliskowej "Lemański Jodły".

Załączniki:
Treść uchwały 377 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 78/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011 r

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 77/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011 r

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008r.

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 76/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011 r

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 75/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011 r

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011r.

Załączniki:
Treść uchwały MB