artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 138/2012

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Miiedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 137/2012

 w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym dla zadania pn. "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno"

Załączniki:
Treść zarządzenia 251 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 136/2012

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów podlegających weryfikacji Urzędu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 240 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 135/2012

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020 Gminy Miedźno przyjętej Uchwałą Nr 120/XVI/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami

Załączniki:
Treść zarządzenia 397 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 134/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2012

Załączniki:
Treść zarządzenia 271 KB