artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 211/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Załączniki:
Treść uchwały 244 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 210/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Kłobuck

Załączniki:
Treść uchwały 157 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 209/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa na 2013 rok

Załączniki:
Treść uchwały 177 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 208/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2013 rok

Załączniki:
Treść uchwały 179 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 207/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/I/2010 w sprawie liczby i rodzjaów stałych Komisji Rady Gminy

Załączniki:
Treść uchwały 158 KB