artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu za rok 2012.

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 21 czerwca 2013 r., poz. 4425

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4425

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2012