artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 18 kwietnia 2014 r., poz. 2500

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2500

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2013

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 204/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 16 stycznia 2013 r., poz. 535

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=535

Zmiana §4 Uchwałą Nr 238/XXIX/2013 z 25 kwietnia 2013r.

Załączniki:
Treść uchwały MB