artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 128/2013

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu na rok 2014

Załączniki:
Treść zarządzenia 732 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 127/2013

w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Miedźno na rok 2014

Załączniki:
Treść zarządzenia 888 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 126/2013

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych Obowiązującego w Urzędzie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 444 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 125/2013

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 241 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 124/2013

w sprawie procedury wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówienia publicznego, w ramach projektu IX osi Priorytetu 9.3, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 Euro

Załączniki:
Treść zarządzenia 266 KB