artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 269/XXXVI/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia służebności drogowej przejazdu i przechodu

Uchylona uchwałą Nr 275/XXXVII/2014 z 28 stycznia 2014 r.

Załączniki:
Treść uchwały 92 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 268/XXXV/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 26 listopada 2013 r., poz. 6916

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6916

Załączniki:
Treść uchwały 95 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 267/XXXV/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 26 listopada 2013 r., poz. 6915

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6915

Załączniki:
Treść uchwały 174 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 266/XXXV/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 26 listopada 2013 r., poz. 6914

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6914

Załączniki:
Treść uchwały 254 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 265/XXXV/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Kłobuck

Załączniki:
Treść uchwały 92 KB