artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2017 r.

artykuł nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31.12.2016 r.

artykuł nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31.12.2015 r.

artykuł nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.  stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2015 r.