artykuł nr 1

Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść uchwały 92 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat części nieruchomości zabudowanej stanowiącej Zasób Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść uchwały 380 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 4/II/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2014 r., poz. 6737

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=6737

Załączniki:
Treść uchwały 177 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2014 r., poz. 6736

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=6736

Załączniki:
Treść uchwały 246 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść uchwały 150 KB