artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu za 2014 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY MIEDŹNO z dnia 31 marca 2015 r.

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 14 kwietnia 2015 r., poz. 2301

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2301

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2014

artykuł nr 4

Uchwała Nr 270/XXXVII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 lutego 2014 r., poz. 616

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=616

Zmiana §4 Uchwałą Nr 297/XXXIX/2014 z 25 marca 2014 r.

Załączniki:
Treść uchwały MB