artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 153/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 341 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 152/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie polityki rachunkowości

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 151/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 90 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 150/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie w w spawie ustalenia planu dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świdczen Socjalnych na rok 2015

Załączniki:
Treść zarządzenia 182 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 149/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedżno na 2015 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 101 KB