artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030

Uchylona Uchwałą Nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030.

Załączniki:
Treść uchwały 469 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 100/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2015 r., poz. 7372

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7372

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 99/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2015-2026

Załączniki:
Treść uchwały 411 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 98/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2015 r., poz. 7371

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7371

Załączniki:
Treść uchwały 95 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 97/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2015 r., poz. 7370

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7370

Załączniki:
Treść uchwały 350 KB