artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2015 rok

Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2015 rok.

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 15 lipca 2016 r., poz. 4067

 http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4067

 

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2015

artykuł nr 4

Uchwała Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 16 lutego 2015 r., poz. 814

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=814

Załączniki:
Treść uchwały MB