artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2016 rok

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2016 rok.

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 31 marca 2018 r., poz. 2522

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2522/

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2016

artykuł nr 4

Uchwała Nr 100/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2015 r., poz. 7372

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7372

Załączniki:
Treść uchwały MB