artykuł nr 1

Uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa na 2017 rok

Załączniki:
Treść uchwały 179 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 181/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2017 rok

Załączniki:
Treść uchwały 186 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 180/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Załączniki:
Treść uchwały 179 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 179/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2017 r.

Załączniki:
Treść uchwały 194 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 178/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031

Załączniki:
Treść uchwały 471 KB